“Henti buat segala perkara yang membuatkan orang ramai membenc1 kita, menilai kita, padahal kita semua melalui perkara yang sama (C0V1D-19),” katanya.